Exteriörbeskrivning!

Under lördagen när vi gjorde MT:et så fick vi reda på att det redan dagen efter på söndagen skulle vara utställning på Lunds Brukshundsklubb, där vi är medlemmar.
Perfekt, tänk om vi får vara med. Efter många telefonsamtal så fick vi kontakt med någon på kansliet. Vi fick svaret att det nog skulle gå att klämma in oss sist.

Efter en brunch hemma hos föräldrarna på Gunnesbo gick vi ner hela familjen och om det var vår tur direkt när vi kom eller att de såg att vi väntade vet vi inte men det blev in i ringen direkt.

Jag var inte det minsta nervös eftersom Lime inte skulle vara lös och eftersom varken hon eller jag kunde påverka resultatet.

<!– WriteFlash('’); //–>

Efter mycket mätande och klämmande från domarens sida så blev vi godkända och däremed fick Lime titeln korad. Vi är alla mycket stolta över Lime som både blivit tjänstehund och korad under året. Vilken jycke!